Skip to the content
Rødding Andelsboligforening

Velkommen til Rødding Andelsboligforening

Boligorganisationen Rødding Andelsboligforening er en lokal boligforening i det gamle Rødding Kommunes område. Foreningen blev startet den 22. december 1942, og har til formål at opføre og udleje almene boliger.

I dag kan Rødding Andelsboligforening blandt de ca. 380 boliger tilbyde et varieret udbud af boliger, både som almene familieboliger, ældreboliger, ungdomsboliger og bofælleskaber - i forskellige størrelser.

Hovedparten af lejlighederne er rækkehuse, som er opført som tæt lav bebyggelse, med terrasser ud til grønne områder, nogle har egen have. Tæt ved bymidten har vi lejligheder i etagebyggeri, nogle er forsynet med elevator. Samtlige lejligheder fremstår i dag godt vedligeholdte.
Fra 01.01.2012 vil alle boliger under genudlejning blive gennemgået og nødvendige vedligeholdelsesarbejder bliver udført, samt lejligheden vil være nymalet. Der foregår løbende renovering af vore lejligheder, både udvendig og indvendig.

Beboerdemokratiet er veletableret i både organisationen og idet afdelingerne er blevet lagt sammen i løbet af de senere år, er der i dag kun én afdelingsbestyrelse som dækker hovedparten af boligerne.

Boligforeningen vil med hjemmesiden vise lidt af boligerne, til nuværende og kommende lejere. Her kan desværre ikke vises hver enkelt bolig, men ledige boliger vises gerne frem ved henvendelse (se ledige boliger – klik her)

Hvad er en almen bolig.

Rødding Andelsboligforening er en almen boligorganisation og har til formål at opføre, udleje, administrere, vedligeholde og modernisere støttet boligbyggeri i overensstemmelse med lov om almene boliger.

Det vil bl.a. sige, at huslejen er baseret på de faktiske udgifter, og der er derfor ikke tale om nogen form for profit.
Boligerne har attraktive fællesfaciliteter og udenoms arealer.
Mange af rækkehusene har f.eks. egne haver og parkeringsplads.

Demokratisk boform

Som beboer i Rødding Andelsboligforening har du ret til at være med til at bestemme. På det årlige ordinære afdelingsmøde vælges der repræsentanter for de enkelte områder til en afdelingsbestyrelse. Dermed er man med til at bestemme hvorledes et område kan indrettes, drives, udvikles og vedligeholdes.

Vi er også medlem af Boligselskabernes Landsforening, som er en organisation der varetager organisationens- og beboernes interesser.